Info
Dnes je
19. 07. 2018
Svátek má
Čeněk
Počet návštěv:
077083
Vzkazy:
Napište nám své dotazy a připomínky.
Odkazy
Stránky amatérské filmové skupiny
Ecologica, stránky věnované ekologii a ochraně přírody.
Stránky lomnické základní školy
Stránky města Lomnice nad Lužnicí
Administrace
Zadejte heslo pro administraci:

Národní přírodní rezervace

NPR ČERVENÉ BLATO
  Přechodové rašeliniště Třeboňské pánve s porosty blatkového boru s rojovníkem. Regenerující rašeliniště na vytěžených plochách. Typická flóra a fauna řašelinišť.
Zpět

NPR RUDA
  Pramenné rašeliniště na převážné části své rozlohy dosud činné, s unikátní flórou a faunou.
Zpět

NPR STARÁ ŘEKA
  Meandrující koryto řeky Lužnice s řadou odstavených ramen, mokřadní ekosystémy podél Nové řeky s mozaikou trvalých vodních ploch, fragmenty původních lesních porostů.
Zpět

NPR VELKÝ A MALÝ TISÝ
  Soustava rybníků s členitými břehy a rozsáhlými porosty litorální vegetace. Mokré louky. Ornitologická stanice, kde probíhá i řada pozorování a výzkumů. Významné hnízdiště a tahové shromáždiště vodních ptáků v rámci Evropy. Rezervace reprezentuje soubor nejtypičtějších ekosystému Třeboňska.
Zpět

NPR ŽOFINKA
  Přechodové rašeliniště Třeboňské pánve s porosty blatkového boru s rojovníkem. Typická flóra a fauna rašelinišť.
Zpět

© 2006 | webmasters: Bedi, Ivanka | webdesign: Bedi | text: žáci ZŠ Lomnice n. L.