Info
Dnes je
11. 08. 2020
Svátek má
Zuzana

Počet návštěv:
090820
Vzkazy:
Napište nám své dotazy a připomínky.
Odkazy
Stránky amatérské filmové skupiny
Ecologica, stránky věnované ekologii a ochraně přírody.
Stránky lomnické základní školy
Stránky města Lomnice nad Lužnicí
Administrace
Zadejte heslo pro administraci:

Fauna

  Třeboňská krajina oplývá rovněž bohatstvím živočišstva, kterému celoročně poskytuje bohaté zdroje potravy. Vedle stálých obyvatel je řada druhů, které se zde zdržují jen po část roku, jsou to především...

PTÁCI
Kormoráni   Třeboňsko totiž leží na významné evropské křižovatce tahů ptactva. Na hladině rybníků můžeme spatřit celou řadu kachen a potápek - hohol severní, husa velká, labuť, bukač velký, kvakoš noční, volavka popelavá či různí rybáci. Třeboňsko je i každoročním zimovištěm orla mořského, který zde po 150-tileté přestávce opět od roku 1984 hnízdí. Pracovníci Českého ústavu ochrany přírody v Praze spolu se Správou CHKO Třeboňsko se zabývají reintrodukcí tohoto chráněného druhu do přírody oblasti.
  Velké množství vodních ptáků lze spatřit zejména v SPR Velký a Malý Tisý severně od Třeboně, která je světoznámou ornitologickou stanicí. V rákosinách zde hnízdí volavka červená, volavka bílá, ve starých dubech najdeme strakapouda, ledňáčka, na vlhkých lukách pak čejku, čápa bílého či sluku otavní.
  Na Třeboňsku hnízdí celkem osm druhů sov. Nejméně 4 páry výra velkého, do 20 párů sýce rousného a 50-60 párů kulíška nejmenšího.

Chráněné druhy ptáků

Kriticky ohrožené Silně ohrožené Ohrožené

SAVCI
Jelen   Ze savců jsou zde zastoupeny obvyklé druhy hlodavců, hmyzožravců, netopýrů, šelem a kopytníků. Byl zde prokázán výskyt asi 50 druhů savců.
  Vzácným druhem je chráněná vydra říční (vzpomínáte na Vydrýska??:)), která žije kolem čistých toků a v okolí některých rybníků, takže jestli chcete vůbec někdy tohoto milého tvorečka spatřit, zachovávejte kvalitu vody a odpusťte si mytí pneumatik v rybníce či v řece... :).
  Od počátku 70. let se na Třeboňsku vyskytuje i los, který se sem dostal při migraci z Polska. Pravidelně se zde i rozmnožuje.

PLAZI
  Vzhledem k tomu, že Třeboňsko je poměrně vlhká oblast s rozsáhlými lesy a vodními plochami, žije zde relativně málo druhů plazů, celkem 6. Nejohroženějším druhem je užovka hladká, která v posledních letech z většiny lokalit vymizela. Potěšitelné je snad jen to, že dochází k postupnému zvyšování početnosti např. užovky obojkové či ještěrky obecné. Typickým druhem je zmije obecná a slepýš obecný.

© 2006 | webmasters: Bedi, Ivanka | webdesign: Bedi | text: žáci ZŠ Lomnice n. L.